facebook

Divadelné odbory

Divadelné nácviky

  • prebiehajú raz do týždňa 2 hodiny (45 minútové) po sebe.

Naši detskí ochotníci sa učia rôznym divadelným technikám a nacvičujú pre vás 2 divadelné hry za školský rok. V každom polroku jedna hra. 

Muzikálový tanec

  • prebieha raz do týždňa ako 45 minútová hodina.

Deti sa učia rôzne tanečné žánre, nácvik choreografií, ktoré sú prezentované na vystúpení 2x ročne, aj ako súčasť muzikálového divadelného predstavenia.

Folklórny tanec

  • prebieha raz do týždňa ako 45 minútová hodina.

Deti sa učia rôzne tanečné folklórne prvky a tance, ktoré sú prezentované na vystúpení 2x ročne, aj ako súčasť muzikálového divadelného predstavenia.

Balet (Klasický tanec)

  • prebieha raz do týždňa ako 45 minútová hodina.

Deti sa učia láske k baletu a ich choreografie sú prezentované na vystúpení 2x ročne, aj ako súčasť muzikálového divadelného predstavenia.

Step

  • prebieha raz do týždňa ako 45 minútová hodina.

Chlapci a dievčatá sa učia základné a pokročilé kroky stepovania, s dôrazom na zrýchľovanie a nácvik choreografií. Tie sú prezentované na vystúpení 2x ročne, aj ako súčasť muzikálového divadelného prestavenia.

Spev 

  • výuka spevu prebieha raz týždenne v čase podľa individuálnej dohody. Hodina spevu trvá 45 min. a dieťa pracuje individuálne s lektorom. Výsledky sú prezentované na vystúpení 2x ročne, aj ako súčasť muzikálového divadelného predstavenia